25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Laptopy a Notebooky
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov TOSHIBA SATELLITE L775D, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 40 názorov pre Laptopy a Notebooky TOSHIBA SATELLITE L775D, Diplotop porovnáva Laptopy a Notebooky TOSHIBA SATELLITE L775D s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš TOSHIBA SATELLITE L775D naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Laptopy a Notebooky - TOSHIBA referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Laptopy a Notebooky - TOSHIBA
Zoznam značiek a výrobcov
ACER
APPLE
ASUS
DELL
FUJITSU
HERCULES
HP
LENOVO
MEDION
MSI
PACKARD BELL
PHILIPS
SAMSUNG
SONY
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Routre
USB kľúče
Hard disky
Monitory
Skenery
Grafické karty
Matičné dosky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor TOSHIBA SATELLITE L775D

Podľa jeho používateľov je TOSHIBA SATELLITE L775D relatívne užívateľsky príjemný.Väčšinou sa im zdá viac spoľahlivý ako konkurencia., Ale ich názory sa nepatrne líšia. Ak si chcete byť istý, že TOSHIBA SATELLITE L775D je riešením na vaše problémy, nechajte si poradiť a pomôcť ostatnými Diplofix používateľmi.

Jeho užívatelia mu dávajú veľmi dobré skóre za efektívnosť., Avšak ich názory sú rozdielne. Zdá sa im to veľmi lacné Odpovede na všetky vaše otázky o TOSHIBA SATELLITE L775D nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné odporúčania, rozmery, doplnky, atď.)
Sponzorované odkazy
Pri prediktívnom spôsobe zadávania textu stlaète a podr¾te tlaèidlo *. Ak chcete vráti» spä» vymazaný text správy v okne úprav, vyberte Voåby > Anulova» zmaz. Správa Slu¾by prenosu správ mo¾no pou¾íva» len vtedy, ak to podporuje vá¹ poskytovateå slu¾ieb. Vá¹ prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekraèujúcich limit poètu znakov v jedinej správe. Dlh¹ie správy sa odo¹lú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy mô¾e 17 poskytovateå slu¾ieb úètova» zodpovedajúce poplatky. Znaky obsahujúce diakritické znamienka alebo iné znaèky a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, èím sa obmedzuje poèet znakov, ktoré mo¾no odosla» v jednej správe. Vyberte Menu > Správy > Vytvori» správu. Napí¹te text správy. Ak chcete správu odosla», vyberte Voåby > Odosla», zadajte telefónne èíslo príjemcu a vyberte OK. Poznámka: Vá¹ prístroj vás mô¾e informova» o odoslaní správy na èíslo centra správ, naprogramované vo va¹om prístroji. Prístroj vás ale nemô¾e informova», èi bola správa doruèená na zamý¹åané miesto urèenia. Viac podrobností o slu¾bách správ získate od svojho poskytovateåa slu¾ieb. Ak chcete vymaza» v¹etky preèítané správy alebo správy v danej zlo¾ke, vyberte Menu > Správy > Vymaza» správy > V¹etky preèít. alebo po¾adovanú zlo¾ku. 18 Kontakty Mená a telefónne èísla mô¾ete uklada» do pamäte telefónu a do pamäte SIM karty. Do interného telefónneho zoznamu mô¾ete ulo¾i» a¾ 500 mien. Ak chcete vyhåada» kontakt, v pohotovostnom re¾ime stlaète navigaèné tlaèidlo nadol a zadajte prvé písmená håadaného mena. Stlaèením navigaèného tlaèidla prejdite na po¾adované meno...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SATELLITE L775D ľahký na používanie?

40 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA SATELLITE L775D veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

101321581018
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.98
= 2.42

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.98 a štadartný diferenciál je 2.42.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SATELLITE L775D veľmi efektívny?

40 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA SATELLITE L775D, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

101122461058
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.35
= 2.33

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.35 a štadartný diferenciál je 2.33.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SATELLITE L775D spoľahlivý, odolný?

40 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA SATELLITE L775D je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

120210297610
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.43
= 2.64

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.43 a štadartný diferenciál je 2.64.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má SATELLITE L775D dobrú hodnotu za peniaze?

40 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA SATELLITE L775D nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

100222349512
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.68
= 2.39

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.68 a štadartný diferenciál je 2.39.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov