25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Laptopy a Notebooky
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov TOSHIBA SATELLITE C660, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 500 názorov pre Laptopy a Notebooky TOSHIBA SATELLITE C660, Diplotop porovnáva Laptopy a Notebooky TOSHIBA SATELLITE C660 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš TOSHIBA SATELLITE C660 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Laptopy a Notebooky - TOSHIBA referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Laptopy a Notebooky - TOSHIBA
Zoznam značiek a výrobcov
ACER
APPLE
ASUS
DELL
FUJITSU
HERCULES
HP
LENOVO
MEDION
MSI
PACKARD BELL
PHILIPS
SAMSUNG
SONY
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Routre
USB kľúče
Hard disky
Monitory
Skenery
Grafické karty
Matičné dosky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor TOSHIBA SATELLITE C660

Podľa jeho používateľov je TOSHIBA SATELLITE C660 relatívne užívateľsky príjemný.Väčšinou sa im zdá viac spoľahlivý ako konkurencia., Ale ich názory sa nepatrne líšia. Ak si chcete byť istý, že TOSHIBA SATELLITE C660 je riešením na vaše problémy, nechajte si poradiť a pomôcť ostatnými Diplofix používateľmi.

Jeho užívatelia mu dávajú priemerné skóre za efektívnosť., Avšak ich názory sú rozdielne. Zdá sa im, že cena je adekvátna poskytnutým službám Odpovede na všetky vaše otázky o TOSHIBA SATELLITE C660 nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné odporúčania, rozmery, doplnky, atď.)
Sponzorované odkazy
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 15 Prijímanie obrázkov cez infraèervené spojenie: 1. Ak chcete ma» obrázky vo fotorámiku Nokia v urèitom poradí, krátko stláèajte tlaèidlo alebo a presuòte sa na obrázok, za ktorý si chcete ulo¾i» nové obrázky. Infraèervený port fotorámika Nokia nasmerujte na port kompatibilného odosielajúceho zariadenia. Dajte pozor, aby spojeniu zariadení nebránili ¾iadne preká¾ky. Maximálna mo¾ná vzdialenos» je 1,5 m a uhol prenosu 15o. Keï zaène odosielajúce zariadenie posiela» obrázky, fotorámik Nokia sa prepne do pasívneho re¾imu infraèerveného prenosu a zobrazí sa ikona. Viac informácií o spustení odosielania z iného zariadenia nájdete v pou¾ívateåskej príruèke príslu¹ného zariadenia. Poèas prenosu obrázkov sa zobazí ikona obrázky. a potom po jednom prijaté 5. Po prijatí v¹etkých obrázkov sa fotorámik Nokia vráti do predchádzajúceho re¾imu a nové obrázky sa ulo¾ia za naposledy zobrazeným obrázkom. Ak chcete nové obrázky upravi», pozrite si èas» Úprava obrázkov na strane 13. Preberanie obrázkov cez infraèervené spojenie: Fotorámik Nokia prevezme obrázky z predvoleného prieèinka zariadenia s obrázkami. Maximálny poèet obrázkov vo fotorámiku je 50. Ak sa tento limit dosiahne poèas prenosu, prenos sa preru¹í, tak¾e zostane ulo¾ených maximálne 50 obrázkov. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 16 1. Ak chcete ma» obrázky vo fotorámiku Nokia v urèitom poradí, krátko stláèajte tlaèidlo alebo a presuòte sa na obrázok, za ktorý si chcete ulo¾i» nové obrázky. Infraèervený port fotorámika Nokia nasmerujte na port kompatibilného zariadenia s obrázkami. Dajte pozor, aby spojeniu zariadení nebránili ¾iadne preká¾ky. Maximálna mo¾ná vzdialenos» je 1,5 m a uhol prenosu 15o...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SATELLITE C660 ľahký na používanie?

500 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA SATELLITE C660 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

157614164561648857127
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.30
= 2.51

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.3 a štadartný diferenciál je 2.51.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SATELLITE C660 veľmi efektívny?

500 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA SATELLITE C660, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

166310204090638455113
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.20
= 2.44

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.2 a štadartný diferenciál je 2.44.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SATELLITE C660 spoľahlivý, odolný?

500 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA SATELLITE C660 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

16599174069647472125
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.34
= 2.51

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.34 a štadartný diferenciál je 2.51.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má SATELLITE C660 dobrú hodnotu za peniaze?

500 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA SATELLITE C660 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

341368153661506374140
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.15
= 2.95

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.15 a štadartný diferenciál je 2.95.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov