25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Laptopy a Notebooky
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov TOSHIBA SATELLITE A660, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 132 názorov pre Laptopy a Notebooky TOSHIBA SATELLITE A660, Diplotop porovnáva Laptopy a Notebooky TOSHIBA SATELLITE A660 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš TOSHIBA SATELLITE A660 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Laptopy a Notebooky - TOSHIBA referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Laptopy a Notebooky - TOSHIBA
Zoznam značiek a výrobcov
ACER
APPLE
ASUS
DELL
FUJITSU
HERCULES
HP
LENOVO
MEDION
MSI
PACKARD BELL
PHILIPS
SAMSUNG
SONY
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Routre
USB kľúče
Hard disky
Monitory
Skenery
Grafické karty
Matičné dosky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor TOSHIBA SATELLITE A660

Jeho používatelia si myslia, že TOSHIBA SATELLITE A660 je veľmi užívateľky príjemný.Väčšinou sa im zdá viac spoľahlivý ako konkurencia., Ale ich názory sa nepatrne líšia. Môžete si prezrieť TOSHIBA SATELLITE A660 fórum aby ste videli s akými problémamy sa stretli použivatelia a navrhované riešenia.

Jeho užívatelia mu dávajú veľmi dobré skóre za efektívnosť., Avšak ich názory sú rozdielne. Zdá sa im to veľmi lacné Môžete si stiahnuť TOSHIBA SATELLITE A660 použivateľskú príručku aby ste sa uistili, že jeho vlastnosti sú v súlade s vašimi potrebami.
Sponzorované odkazy
14 Re¾im prenosu: · Prehliadaè obrázkov SATELLITE A660 je v re¾ime prenosu - prijíma obrázky prostredníctvom spojenia Bluetooth. Po prijatí obrázkov sa prehliadaè vráti do re¾imu prítomnosti. Poèas jednej relácie prenosu mô¾ete posla» aj viac obrázkov. Naraz mô¾e by» aktívna iba jedna relácia prenosu. · Kontrolka stavu napájania/Bluetooth je aktívna. Ak je pripojená nabíjaèka, kontrolka batérie je aktívna. Re¾im napájania: · Prehliadaè obrázkov SATELLITE A660 je v re¾ime napájania, keï je pripojený k nabíjaèke. Re¾im neèinnosti: · Prehliadaè SATELLITE A660 prejde do re¾imu neèinnosti, ak je napájaný pomocou batérií a nepou¾íva sa poèas desiatich minút. Re¾im neèinnosti sa neaktivuje, ak je prehliadaè SATELLITE A660 pripojený k nabíjaèke, alebo ak prebiehajúca prezentácia e¹te nebola úplne zobrazená. Slabá batéria: · Ak je slabá batéria, prehliadaè SATELLITE A660 neprejde do re¾imu neèinnosti. Tento stav je indikovaný ikonou na TV obrazovke. Ak chcete pokraèova» v zobrazovaní obrázkov, pripojte prehliadaè k nabíjaèke. Poznámka. Ak vyberiete z prehliadaèa batérie, vyma¾ú sa v¹etky zobrazené obrázky. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 15 Ikony prehliadaèa obrázkov SATELLITE A660. Ikona ZAP/VYP je vedåa tlaèidla zapínania/vypínania prehliadaèa SATELLITE A660. Ikona prezentácie je na prehliadaèi SATELLITE A660 vedåa tlaèidla pauza/ pokraèova». Ikona slabej batérie sa zobrazuje na TV obrazovke. Ikona indikuje, ¾e prehliadaè SATELLITE A660 sa èoskoro vypne a treba ho pripoji» k nabíjaèke. Èas zobrazenia obrázka poèas prezentácie je zobrazený na TV obrazovke. Zobrazuje èasový interval ¹tyroch sekúnd. Èas zobrazenia obrázka poèas prezentácie je zobrazený na TV obrazovke. Zobrazuje èasový interval ôsmich sekúnd. Ikona nesprávneho obrázka je zobrazená na TV obrazovke, ak obrázok nemá správny formát (JPEG) alebo ak poèet pixelov presahuje hodnotu VGA. Ikona mimo dosahu je zobrazená na TV obrazovke, ak sa poèas prenosu obrázkov preru¹í spojenie Bluetooth medzi telefónom a prehliadaèom SU2...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SATELLITE A660 ľahký na používanie?

132 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA SATELLITE A660 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

1331514715201647
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.75
= 2.44

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.75 a štadartný diferenciál je 2.44.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SATELLITE A660 veľmi efektívny?

132 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA SATELLITE A660, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

0035319911261937
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.64
= 2.22

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.64 a štadartný diferenciál je 2.22.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je SATELLITE A660 spoľahlivý, odolný?

132 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA SATELLITE A660 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

0023617915251936
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.67
= 2.12

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.67 a štadartný diferenciál je 2.12.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má SATELLITE A660 dobrú hodnotu za peniaze?

132 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA SATELLITE A660 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

53124161114152239
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.42
= 2.69

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.42 a štadartný diferenciál je 2.69.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov