25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Laptopy a Notebooky
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov TOSHIBA QOSMIO X500, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 84 názorov pre Laptopy a Notebooky TOSHIBA QOSMIO X500, Diplotop porovnáva Laptopy a Notebooky TOSHIBA QOSMIO X500 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš TOSHIBA QOSMIO X500 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Laptopy a Notebooky - TOSHIBA referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Laptopy a Notebooky - TOSHIBA
Zoznam značiek a výrobcov
ACER
APPLE
ASUS
DELL
FUJITSU
HERCULES
HP
LENOVO
MEDION
MSI
PACKARD BELL
PHILIPS
SAMSUNG
SONY
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Routre
USB kľúče
Hard disky
Monitory
Skenery
Grafické karty
Matičné dosky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor TOSHIBA QOSMIO X500

Jeho používatelia si myslia, že TOSHIBA QOSMIO X500 je veľmi užívateľky príjemný.Väčšinou sa im zdá viac spoľahlivý ako konkurencia., Na túto tému majúu jednotný názor. Môžete si prezrieť TOSHIBA QOSMIO X500 fórum aby ste videli s akými problémamy sa stretli použivatelia a navrhované riešenia.

Jeho užívatelia mu dávajú veľmi dobré skóre za efektívnosť., A je ich veľa, ktorí zdieľajú rovnaký názor. Zdá sa im to veľmi lacné Môžete si stiahnuť TOSHIBA QOSMIO X500 použivateľskú príručku aby ste sa uistili, že jeho vlastnosti sú v súlade s vašimi potrebami.
Sponzorované odkazy
Pozri obrázok 4. Obrázok 4 16 Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. Príprava na pou¾ívanie kamery Stojan mô¾ete upevni» aj na stenu: zo stolového stojana odstráòte gumené kryty skrutiek a stojan pripevnite na stenu pomocou dvoch skrutiek. Na pripevnenie zdroja napájania pou¾ite závesnú kolísku. Pozri obrázok 5. Obrázok 5 7. Kameru zapojte k zdroju napájania. Poznámka. Pri odpájaní kábla napájania dr¾te a »ahajte zástrèku, nie samotný kábel. Kameru mô¾ete nain¹talova» aj na ¹tandardný trojnohý stojan na kamery. Program PC Suite alebo príkazy SMS? Nastavenie kamery mô¾ete konfigurova» buï prostredníctvom kompatibilného poèítaèa pomocou programu PC Suite, ktorý sa nachádza na disku CD-ROM, alebo prostredníctvom mobilného telefónu pomocou príkazov SMS. Pozri èas» Pou¾ívanie kamery pomocou programu PC Suite na strane 19 alebo Pou¾ívanie kamery pomocou príkazov SMS na strane 31. Poznámka. Pri pou¾ití príkazov SMS bude môc» pou¾íva» pohybový snímaè a funkciu èasového snímania len jeden pou¾ívateå (hlavný pou¾ívateå). Pri pou¾ití programu PC Suite bude môc» tieto funkcie vyu¾íva» a¾ 20 pou¾ívateåov. 17 Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. Príprava na pou¾ívanie kamery Poznámka. Ak chcete nastavenia kamery Nokia Observation Camera konfigurova» pomocou správ SMS, e¹te pred vlo¾ením SIM karty do kamery vypnite vy¾adovanie PIN kódu na príslu¹nej SIM karte. Ak je vy¾adovanie PIN kódu aktívne, nastavenia kamery mô¾ete konfigurova» iba pomocou programu PC Suite. Ak chcete po nakonfigurovaní kamery zapnú» vy¾adovanie PIN kódu, po¹lite na kameru textovú správu 22_PIN kód_on. Znak podèiarknika (_) nahraïte medzerou a výraz PIN kód nahraïte vlastným PIN kódom. Ak chcete kameru pou¾íva», je potrebné nakonfigurova» hlavného pou¾ívateåa kamery, nastavenia MMS a jazyk. 18 Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je QOSMIO X500 ľahký na používanie?

84 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA QOSMIO X500 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

001224412181328
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 8.15
= 1.91

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 8.15 a štadartný diferenciál je 1.91.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je QOSMIO X500 veľmi efektívny?

84 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA QOSMIO X500, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

00114536151831
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 8.31
= 1.96

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 8.31 a štadartný diferenciál je 1.96.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je QOSMIO X500 spoľahlivý, odolný?

84 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA QOSMIO X500 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

00213798122022
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.86
= 2.07

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.86 a štadartný diferenciál je 2.07.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má QOSMIO X500 dobrú hodnotu za peniaze?

84 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA QOSMIO X500 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

211131081381423
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.46
= 2.45

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.46 a štadartný diferenciál je 2.45.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov