25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Laptopy a Notebooky
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov TOSHIBA QOSMIO F750, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 31 názorov pre Laptopy a Notebooky TOSHIBA QOSMIO F750, Diplotop porovnáva Laptopy a Notebooky TOSHIBA QOSMIO F750 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš TOSHIBA QOSMIO F750 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Laptopy a Notebooky - TOSHIBA referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Laptopy a Notebooky - TOSHIBA
Zoznam značiek a výrobcov
ACER
APPLE
ASUS
DELL
FUJITSU
HERCULES
HP
LENOVO
MEDION
MSI
PACKARD BELL
PHILIPS
SAMSUNG
SONY
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Routre
USB kľúče
Hard disky
Monitory
Skenery
Grafické karty
Matičné dosky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor TOSHIBA QOSMIO F750

Jeho používatelia si myslia, že TOSHIBA QOSMIO F750 je veľmi užívateľky príjemný.Väčšinou sa im zdá viac spoľahlivý ako konkurencia., Na túto tému majúu jednotný názor. Ak si chcete byť istý, že TOSHIBA QOSMIO F750 je riešením na vaše problémy, nechajte si poradiť a pomôcť ostatnými Diplofix používateľmi.

Jeho užívatelia mu dávajú veľmi dobré skóre za efektívnosť., A je ich veľa, ktorí zdieľajú rovnaký názor. Zdá sa im, že cena je adekvátna poskytnutým službám Odpovede na všetky vaše otázky o TOSHIBA QOSMIO F750 nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné odporúčania, rozmery, doplnky, atď.)
Sponzorované odkazy
Rovnako sa dozviete informácie, ktoré sú dôleité z h¾adiska ochrany ivotného prostredia. Ako uetri energiu Dbajte na to, aby spotrebiè nebol umiestnený v dosahu slneèného iarenia ani v blízkosti iného zdroja tepla. Skontrolujte, èi je zabezpeèené dostatoèné vetranie kondenzátora a kompresora. Vetracie otvory neprikrývajte. Potraviny zaba¾te do dobre tesniacich nádob alebo pri¾navej fólie, aby ste predili nadbytoènej tvorbe námrazy. Dvere spotrebièa nenechávajte otvorené dlhie, ako je to nevyhnutné, a vyhnite sa ich zbytoènému otváraniu. Potraviny vkladajte do spotrebièa len v uzavretých nádobách. Teplé potraviny vkladajte do spotrebièa a po ich vychladnutí na izbovú teplotu. Udrujte kondenzátor na zadnej èasti spotrebièa èistý. Pravidelné èistenie Vnútro chladnièky odporúèame èisti kadé 3-4 týdne. Na èistenie nepouívajte domáce èistiace prostriedky ani mydlo. Po odpojení od siete spotrebiè umyte vlanou vodou a utrite ho. Magnetické gumené tesnenie na dverách umyte èistou vodou. Po umytí zapojte spotrebiè do siete. Raz alebo dvakrát roène treba odstráni pinu a prach nazbieranú na zadnej èasti chladnièky a kondenzátora a vybra a vyèisti nádobu na odparovanie, ktorá sa nachádza na vrchu kompresora. Spotrebiè a ivotné prostredie Spotrebiè neobsahuje plyny, ktoré by mohli pokodzova ozónovú vrstvu, ani v chladiacom okruhu ani v izolaèných materiáloch. Spotrebiè by sa nemal likvidova spolu s beným mestským odpadom. Dbajte na to, aby ste nepokodili chladiacu jednotku, obzvlá vzadu pri výmenníku tepla. Informácie o prísluných skládkach vhodných na likvidáciu spotrebièa získate na miestnych úradoch. Materiály pouité v tomto výrobku, ktoré sú oznaèené symbolom sú recyklovate¾né. Keï je chladnièka mimo prevádzky Ak zamý¾ate spotrebiè dlhiu dobu nepouíva, riaïte sa nasledovnými pokynmi: Odpojte spotrebiè od siete. Z chladnièky vyberte potraviny...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je QOSMIO F750 ľahký na používanie?

31 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA QOSMIO F750 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

00011536546
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.35
= 1.96

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.35 a štadartný diferenciál je 1.96.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je QOSMIO F750 veľmi efektívny?

31 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je TOSHIBA QOSMIO F750, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

000004324711
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 8.29
= 1.78

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 8.29 a štadartný diferenciál je 1.78.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je QOSMIO F750 spoľahlivý, odolný?

31 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA QOSMIO F750 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

000005147410
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 8.10
= 1.77

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 8.1 a štadartný diferenciál je 1.77.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má QOSMIO F750 dobrú hodnotu za peniaze?

31 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že TOSHIBA QOSMIO F750 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

10022324377
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.29
= 2.57

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.29 a štadartný diferenciál je 2.57.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov