25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Laptopy a Notebooky
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov SONY VAIO VPCM12M1E, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 41 názorov pre Laptopy a Notebooky SONY VAIO VPCM12M1E, Diplotop porovnáva Laptopy a Notebooky SONY VAIO VPCM12M1E s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš SONY VAIO VPCM12M1E naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Laptopy a Notebooky - SONY referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Laptopy a Notebooky - SONY
Zoznam značiek a výrobcov
ACER
APPLE
ASUS
DELL
FUJITSU
HERCULES
HP
LENOVO
MEDION
MSI
PACKARD BELL
PHILIPS
SAMSUNG
SONY
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Routre
USB kľúče
Hard disky
Monitory
Skenery
Grafické karty
Matičné dosky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor SONY VAIO VPCM12M1E

Väčšinou sa jeho používateľom zdá jeho užívateľská priíjemnosť odôvodnená.Zdá sa im, že nevytŕča ani jeho spoľahlivosťou ani robustnosťou., Ale ich názoy sa veľmi líšia. Môžete si prezrieť SONY VAIO VPCM12M1E fórum aby ste videli s akými problémamy sa stretli použivatelia a navrhované riešenia.

Jeho užívatelia si myslia, že je primerane efektívny., Ale nie všetci zdieľajú rovnaký názor. Myslia si, že je to predávané za správnu cenu Môžete si stiahnuť SONY VAIO VPCM12M1E použivateľskú príručku aby ste sa uistili, že jeho vlastnosti sú v súlade s vašimi potrebami.
Sponzorované odkazy
­ CD dohrá do konca. ­ zvolíte in¥ zvukov¥ zdroj: TUNER alebo AUX. Voba inej skladby 0 Stisnite jedenkrát alebo niekokokrát na prístroji gombík ¡ alebo TM, a| sa poradové èíslo hadanej skladby zobrazí na displeji. 0 Ak zvolíte skladbu bezprostredne po vlo|ení CD alebo v pozícii PAUSE, reprodukciu musíte zapoji stisnutím gombíka É Å. Reprodukcia CD 0 CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, MP3, DVD a poèítaèové CD vak nie je mo|né pou|i. Vyhadanie melódie v rámci jednej skladby 1 2 Podr|te stisnut¥ gombík à alebo á. CD bude reprodukovaná r¥chlejie a so slabím zvukom. Keï nájdete hadanú melódiu, uvonite gombík à alebo á. Reprodukcia pokraèuje tandardn¥m spôsobom. Poznámka: ­ Poèas reprodukcie programu CD a ak je z apojená funkcia SHUFFLE/REPEAT, je mo|né hada iba v rámci práve reprodukovanej skladby. Slovensky 1 2 Stlaãením SOURCE zvolíte CD. Stlaãením OPEN · CLOSE ç na prednom paneli systému otvoríte priehradku CD. Keì sa vysunie priehradka CD, zobrazí sa OPEN. Vlo|te disk potlaãenou stranou nahor. Opätovn¥m stlaãením OPEN · CLOSE ç zatvoríte priehradku CD. Zobrazí sa nadpis "READING", ktor¥ znamená, |e prehrávaã CD naãíta obsah disku. Zobrazí sa celkov¥ ãas prehrávania a celkov¥ poãet skladieb. Stisnutím gombíkaÉ zapojte reprodukciu. Å Poèas reprodukcie CD sa na displeji zobrazí poradové èíslo práve reprodukovanej skladby a doba od zaèiatku reprodukcie. Ak si |eláte prerui reprodukciu, stisnite gombíkÉ Ak si |eláte v reprodukcii Å. pokraèova, stisnite znovu gombíkÉ. Å 3 4 5 57 CD Rôzne spôsoby reprodukcie: SHUFFLE a REPEAT Pred zaèiatkom alebo poèas reprodukcie je mo|né zvoli rôzne spôsoby reprodukcie a je mo|né prepnú z jedného spôsobu reprodukcie na druh¥. Spôsoby reprodukcie je mo|né kombinova aj s funkciou PROGRAM. SHUFFLE. reprodukcia celej CD/vetk¥ch skladieb programu v náhodne volenom poriadku SHUFFLE a REPEAT ALL...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je VAIO VPCM12M1E ľahký na používanie?

41 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je SONY VAIO VPCM12M1E veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

111252276311
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.95
= 2.77

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.95 a štadartný diferenciál je 2.77.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je VAIO VPCM12M1E veľmi efektívny?

41 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je SONY VAIO VPCM12M1E, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

12217272638
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.29
= 2.86

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.29 a štadartný diferenciál je 2.86.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je VAIO VPCM12M1E spoľahlivý, odolný?

41 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že SONY VAIO VPCM12M1E je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

11215392368
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.56
= 2.74

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.56 a štadartný diferenciál je 2.74.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má VAIO VPCM12M1E dobrú hodnotu za peniaze?

41 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že SONY VAIO VPCM12M1E nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

31112575628
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.39
= 2.88

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.39 a štadartný diferenciál je 2.88.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov