25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Laptopy a Notebooky
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov SONY VAIO VPCM11M1E, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 74 názorov pre Laptopy a Notebooky SONY VAIO VPCM11M1E, Diplotop porovnáva Laptopy a Notebooky SONY VAIO VPCM11M1E s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš SONY VAIO VPCM11M1E naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Laptopy a Notebooky - SONY referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Laptopy a Notebooky - SONY
Zoznam značiek a výrobcov
ACER
APPLE
ASUS
DELL
FUJITSU
HERCULES
HP
LENOVO
MEDION
MSI
PACKARD BELL
PHILIPS
SAMSUNG
SONY
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Routre
USB kľúče
Hard disky
Monitory
Skenery
Grafické karty
Matičné dosky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor SONY VAIO VPCM11M1E

Väčšinou sa jeho používateľom zdá jeho užívateľská priíjemnosť odôvodnená.Zdá sa im, že nevytŕča ani jeho spoľahlivosťou ani robustnosťou., Avšak ich názory sú rozdielne. Ak máte problém alebo potrebujete pomoc, Diplofix fórum vám môže pomôcť vybrať medzi SONY VAIO VPCM11M1E a iným produktom.

Jeho užívatelia si myslia, že je neefektívny., Ale nie sú jednotné. Zdá sa im to drahé na to, čo to ponúka Nič vás nepríjemne neprekvapí,ak si prezriete inštrukcie v použivateľskej príručke SONY VAIO VPCM11M1E pred kúpou.
Sponzorované odkazy
Slovensky 57 1 2 Zvote zvukov¥ zdroj CD. Stisnutím gombíka OPEN·CLOSE otvorte priestor pre CD. Keï otvoríte priestor pre CD, zobrazí sa nápis OPEN. Vlo|te CD etiketou smerom hore a stisnutím gombíka OPEN·CLOSE zatvorte priestor pre CD. Keï prehrávaè CD preèíta obsah CD, zobrazí sa nápis rEAd a potom poèet skladieb na platni a doba potrebná na ich reprodukciu. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu. Poèas prehrávania disku sa zobrazí aktuálne èíslo stopy a potom uplynutá doba prehrávania. Ak si |eláte prerui reprodukciu, stisnite gombík 2;. Ak si |eláte v reprodukcii pokraèova, stisnite znovu gombík 2;. Pri preruení reprodukcie displej strnie a doba od zaèiatku reprodukcie bliká. Ak si |eláte ukonèi reprodukciu CD, stisnite gombík 9. 2 3 4 5 6 CD Rôzne spôsoby reprodukcie: SHUFFLE a REPEAT Pred zaèiatkom alebo poèas reprodukcie je mo|né zvoli rôzne spôsoby reprodukcie a je mo|né prepnú z jedného spôsobu reprodukcie na druh¥. Spôsoby reprodukcie je mo|né kombinova aj s funkciou PROGRAM. SHUFFLE. reprodukcia celej CD/vetk¥ch skladieb programu v náhodne volenom poriadku SHUFFLE a REPEAT ALL. nepretr|ité opakovanie reprodukcie celej CD/programu v náhodne volenom poriadku REPEAT ALL. opakovanie reprodukcie celej CD/programu REPEAT. opakovanie reprodukcie aktuálnej skladby. Slovensky Programovanie skladieb V pozícii STOP zvote a naprogramujte skladby CD v ubovonom poriadku. Ktorúkovek skladbu je mo|né ulo|i do pamäti aj niekokokrát. Do pamäti je mo|né ulo|i celkom 20 skladieb. 1 Stisnutím gombíka PROGRAM (na diakovom ovládaèi PROG) zvote programovaciu funkciu. Zobrazí sa Prog a bliká PROG. Gombíkom ¡1 alebo 2TM, (na diakovom ovládaèi ¡ alebo TM) zvote poradové èíslo |iadanej skladby. Stisnutím gombíka PROGRAM (na diakovom ovládaèi PROG) potvrïte vobu. ëalej sa zobrazí èíslo programu P-0X. Opakovaním 2­3. kroku vote a ukladajte do pamäti ïalie skladby...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je VAIO VPCM11M1E ľahký na používanie?

74 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je SONY VAIO VPCM11M1E veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

11126109915119
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.88
= 2.28

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.88 a štadartný diferenciál je 2.28.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je VAIO VPCM11M1E veľmi efektívny?

74 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je SONY VAIO VPCM11M1E, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

202106101412864
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 5.86
= 2.29

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 5.86 a štadartný diferenciál je 2.29.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je VAIO VPCM11M1E spoľahlivý, odolný?

74 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že SONY VAIO VPCM11M1E je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

2030878913168
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.92
= 2.41

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.92 a štadartný diferenciál je 2.41.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má VAIO VPCM11M1E dobrú hodnotu za peniaze?

74 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že SONY VAIO VPCM11M1E nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

31066131071486
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.23
= 2.47

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.23 a štadartný diferenciál je 2.47.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov