25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Laptopy a Notebooky
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov LOGITECH Z323, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 62 názorov pre Laptopy a Notebooky LOGITECH Z323, Diplotop porovnáva Laptopy a Notebooky LOGITECH Z323 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš LOGITECH Z323 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Laptopy a Notebooky - LOGITECH referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Laptopy a Notebooky - LOGITECH
Zoznam značiek a výrobcov
ACER
APPLE
ASUS
DELL
FUJITSU
HERCULES
HP
LENOVO
MEDION
MSI
PACKARD BELL
PHILIPS
SAMSUNG
SONY
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Routre
USB kľúče
Hard disky
Monitory
Skenery
Grafické karty
Matičné dosky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor LOGITECH Z323

Podľa jeho používateľov je LOGITECH Z323 relatívne užívateľsky príjemný.Väčšinou sa im zdá spoľahlivosť uspokojivá., Ale ich názory sa nepatrne líšia. Ak máte problém alebo potrebujete pomoc, Diplofix fórum vám môže pomôcť vybrať medzi LOGITECH Z323 a iným produktom.

Jeho užívatelia mu dávajú priemerné skóre za efektívnosť., Avšak ich názory sú rozdielne. Zdá sa im, že cena je adekvátna poskytnutým službám Nič vás nepríjemne neprekvapí,ak si prezriete inštrukcie v použivateľskej príručke LOGITECH Z323 pred kúpou.
Sponzorované odkazy
Spotrebiè a ivotné prostredie Spotrebiè neobsahuje plyny, ktoré by mohli pokodzova ozónovú vrstvu, ani v chladiacom okruhu ani v izolaèných materiáloch. Spotrebiè by sa nemal likvidova spolu s beným mestským odpadom. Dbajte na to, aby ste nepokodili chladiacu jednotku, obzvlá vzadu pri výmenníku tepla. Informácie o prísluných skládkach vhodných na likvidáciu spotrebièa získate na miestnych úradoch. Materiály pouité v tomto výrobku, ktoré sú oznaèené symbolom sú recyklovate¾né. Keï je chladnièka mimo prevádzky Ak zamý¾ate spotrebiè dlhiu dobu nepouíva, riaïte sa nasledovnými pokynmi: Odpojte spotrebiè od siete. Z chladnièky vyberte potraviny. Chladnièku odmrazte a vyèistite pod¾a uvedených pokynov. Dvere nechajte otvorené, aby bolo zabezpeèené vetranie. 31 SK Odstránenie poruchy Výmena iarovky Ak vnútorné osvetlenie nefunguje, môete vymeni iarovku pod¾a nasledujúcich pokynov: Spotrebiè odpojte od elektrickej siete. Odskrutkujte skrutku, ktorá pridriava kryt osvetlenia, potom kryt snímte v smere ípky a iarovku vymeòte. (Typ iarovky: Mignon 322, 230 V, 15 W, objímka E 14. ) Po výmene iarovky vráte kryt na svoje miesto, priskrutkujte skrutku a spotrebiè zapojte do elektrickej siete. Nedostatok svetla neovplyvòuje chod spotrebièa. Ak nieèo nefunguje Poèas prevádzky spotrebièa sa môu vyskytnú urèité menie, avak nepríjemné poruchy, ktoré si nevyadujú privolanie servisného technika. V nasledujúcej tabu¾ke nájdete potrebné informácie, ktoré vám pomôu vyhnú sa zbytoèným výdavkom na servis. Upozoròujeme, e chod spotrebièa sprevádzajú urèité zvuky (zvuk kompresora a zvuk cirkulácie). Tieto zvuky neznamenajú poruchu, sú sprievodným javom benej prevádzky spotrebièa. Majte na pamäti, e spotrebiè pracuje preruovane, take zastavenie kompresora neznamená, e spotrebiè nie je pod elektrickým napätím...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je Z323 ľahký na používanie?

62 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je LOGITECH Z323 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

21133115910413
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.74
= 2.61

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.74 a štadartný diferenciál je 2.61.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je Z323 veľmi efektívny?

62 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je LOGITECH Z323, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

3013412581187
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.50
= 2.54

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.5 a štadartný diferenciál je 2.54.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je Z323 spoľahlivý, odolný?

62 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že LOGITECH Z323 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

12133136710610
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.60
= 2.52

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.6 a štadartný diferenciál je 2.52.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má Z323 dobrú hodnotu za peniaze?

62 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že LOGITECH Z323 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

20035114671113
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.02
= 2.56

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.02 a štadartný diferenciál je 2.56.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov