25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Laptopy a Notebooky
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov ACER TRAVELMATE 3040, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 25 názorov pre Laptopy a Notebooky ACER TRAVELMATE 3040, Diplotop porovnáva Laptopy a Notebooky ACER TRAVELMATE 3040 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš ACER TRAVELMATE 3040 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Laptopy a Notebooky - ACER referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Laptopy a Notebooky - ACER
Zoznam značiek a výrobcov
ACER
APPLE
ASUS
DELL
FUJITSU
HERCULES
HP
LENOVO
MEDION
MSI
PACKARD BELL
PHILIPS
SAMSUNG
SONY
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Routre
USB kľúče
Hard disky
Monitory
Skenery
Grafické karty
Matičné dosky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor ACER TRAVELMATE 3040

ACER TRAVELMATE 3040 podľa jeho užívateľov, ťažký na používanie.Väčšinou sa im to nezdá spoľahlivé., Ale ich názory sa nepatrne líšia. Môžete si prezrieť ACER TRAVELMATE 3040 fórum aby ste videli s akými problémamy sa stretli použivatelia a navrhované riešenia.

Jeho užívatelia mu dávajú nízke skóre za efektivitu., A je ich veľa, ktorí zdieľajú rovnaký názor. Zdá sa im to veľmi drahé za to, čo to ponúka Môžete si stiahnuť ACER TRAVELMATE 3040 použivateľskú príručku aby ste sa uistili, že jeho vlastnosti sú v súlade s vašimi potrebami.
Sponzorované odkazy
q q Koe Kô na riad Príborov koík DrÏiaky na álky môÏete umiestniÈ v dvoch rozliãnch polohách. Poháre, álky a nádoby umiestnite vÏdy hore dnom. Hlboké nádoby (hlboké taniere) vÏdy nakloÀte, aby z nich mohla pri suení odtekaÈ voda. Dbajte na to, aby jednotlivé kusy riadu do seba nenaráÏali. Aj kusy príboru by do seba nemali zapadaÈ, inak nebudú dostatoãne umyté. Dbajte na to, aby sa voda dostala na vetky zneãistené plochy. Dávajte pozor, aby príbor s tenkmi rúãkami a iné predmety nepret/ãali cez otvory v koi, pretoÏe by mohli zabrániÈ pohybu sprchovacieho ramena. Nikdy neukladajte uºachtilú oceº a striebro vedºa seba. Tieto dva kovy spolu chemicky reagujú a na striebre sa môÏu objaviÈ fºaky. âínsky porcelán s dekoráciou na glazúre nie je vhodné umvaÈ v umvaãke riadu, pretoÏe farby môÏu vyblednúÈ a stratiÈ lesk. To isté platí aj pre príbor s drevenmi alebo plastovmi rukoväÈami. V budúcnosti kupujte len riad vhodn pre umvaãky riadu. q q q q q Striebro a hliník sa môÏe v dôsledku umvania v umvaãke zakaliÈ a zmatnieÈ. Riad bude umyt, ale na úkor straty lesku. Niektoré zvyky pokrmov, ako sú napr. vajcia a horãica, spôsobujú na striebre kvrny. Ak riad nehodláte umyÈ okamÏite po pouÏití, opláchnite zo striebra aspoÀ agresívne zvyky pokrmov. Nie vetky plastové predmety je moÏné umvaÈ v umvaãke riadu. V prípade pochybností vám odporúãame skúsiÈ umyÈ v umvaãke len jeden kus a ostatné ruãne. Pri umvaní chúlostivch predmetov zvoºte niÏiu teplotu. Potraviny s obsahom silnch farbív, ako je napr. keãup, môÏu zapríãiniÈ doãasnú zmenu farby interiéru umvaãky. NoÏe s dlhou ãepeºou umiestnené vo vertikálnej polohe predstavujú potencionálne nebezpeãenstvo. Dlhé a ostré predmety poloÏte horizontálne do koa. q q q q Vyberanie riadu Horúci riad je citliv na nárazy a údery. Pred vyberaním nechajte riad v umvaãke vÏdy vychladnúÈ...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je TRAVELMATE 3040 ľahký na používanie?

25 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je ACER TRAVELMATE 3040 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

10024552312
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 5.76
= 2.27

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 5.76 a štadartný diferenciál je 2.27.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je TRAVELMATE 3040 veľmi efektívny?

25 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je ACER TRAVELMATE 3040, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

01002961411
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 5.92
= 1.83

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 5.92 a štadartný diferenciál je 1.83.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je TRAVELMATE 3040 spoľahlivý, odolný?

25 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že ACER TRAVELMATE 3040 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

10004473312
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.08
= 2.12

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.08 a štadartný diferenciál je 2.12.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má TRAVELMATE 3040 dobrú hodnotu za peniaze?

25 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že ACER TRAVELMATE 3040 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

01003871302
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 5.84
= 1.89

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 5.84 a štadartný diferenciál je 1.89.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov