25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Laptopy a Notebooky
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov ACER EXTENSA 5630EZ, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 40 názorov pre Laptopy a Notebooky ACER EXTENSA 5630EZ, Diplotop porovnáva Laptopy a Notebooky ACER EXTENSA 5630EZ s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš ACER EXTENSA 5630EZ naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Laptopy a Notebooky - ACER referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Laptopy a Notebooky - ACER
Zoznam značiek a výrobcov
ACER
APPLE
ASUS
DELL
FUJITSU
HERCULES
HP
LENOVO
MEDION
MSI
PACKARD BELL
PHILIPS
SAMSUNG
SONY
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Routre
USB kľúče
Hard disky
Monitory
Skenery
Grafické karty
Matičné dosky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor ACER EXTENSA 5630EZ

Jeho používatelia dávajú produktu ACER EXTENSA 5630EZ veľmi dobré skóre za jeho užívateľskú príjemnosť.Zdá sa im veľmi spoľahlivý., Navyše má z nich väčšina rovnaký názor. Môžete si prezrieť ACER EXTENSA 5630EZ fórum aby ste videli s akými problémamy sa stretli použivatelia a navrhované riešenia.

Podľa jeho používateľov je veľmi efektívny., Väčšinou sa zhodujú v tomto bode. Väčšinou sa im zdá, že je to veľmi dobrá hodnota za peniaze Môžete si stiahnuť ACER EXTENSA 5630EZ použivateľskú príručku aby ste sa uistili, že jeho vlastnosti sú v súlade s vašimi potrebami.
Sponzorované odkazy
Raz alebo dvakrát roène treba odstráni pinu a prach nazbieranú na zadnej èasti chladnièky a kondenzátora a vybra a vyèisti nádobu na odparovanie, ktorá sa nachádza na vrchu kompresora. Spotrebiè a ivotné prostredie Spotrebiè neobsahuje plyny, ktoré by mohli pokodzova ozónovú vrstvu, ani v chladiacom okruhu ani v izolaèných materiáloch. Spotrebiè by sa nemal likvidova spolu s beným mestským odpadom. Dbajte na to, aby ste nepokodili chladiacu jednotku, obzvlá vzadu pri výmenníku tepla. Informácie o prísluných skládkach vhodných na likvidáciu spotrebièa získate na miestnych úradoch. Materiály pouité v tomto výrobku, ktoré sú oznaèené symbolom sú recyklovate¾né. Keï je chladnièka mimo prevádzky Ak zamý¾ate spotrebiè dlhiu dobu nepouíva, riaïte sa nasledovnými pokynmi: Odpojte spotrebiè od siete. Z chladnièky vyberte potraviny. Chladnièku odmrazte a vyèistite pod¾a uvedených pokynov. Dvere nechajte otvorené, aby bolo zabezpeèené vetranie. 43 Odstránenie poruchy Výmena iarovky Ak vnútorné osvetlenie nefunguje, môete vymeni iarovku pod¾a nasledujúcich pokynov: Spotrebiè odpojte od elektrickej siete. Odskrutkujte skrutku, ktorá pridriava kryt osvetlenia, potom kryt snímte v smere ípky a iarovku vymeòte. (Typ iarovky: Mignon 322, 230 V, 15 W, objímka E 14. ) Po výmene iarovky vráte kryt na svoje miesto, priskrutkujte skrutku a spotrebiè zapojte do elektrickej siete. Nedostatok svetla neovplyvòuje chod spotrebièa. Ak nieèo nefunguje Poèas prevádzky spotrebièa sa môu vyskytnú urèité menie, avak nepríjemné poruchy, ktoré si nevyadujú privolanie servisného technika. V nasledujúcej tabu¾ke nájdete potrebné informácie, ktoré vám pomôu vyhnú sa zbytoèným výdavkom na servis. Upozoròujeme, e chod spotrebièa sprevádzajú urèité zvuky (zvuk kompresora a zvuk cirkulácie). Tieto zvuky neznamenajú poruchu, sú sprievodným javom benej prevádzky spotrebièa...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je EXTENSA 5630EZ ľahký na používanie?

40 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je ACER EXTENSA 5630EZ veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

001102148518
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 8.45
= 1.97

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 8.45 a štadartný diferenciál je 1.97.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je EXTENSA 5630EZ veľmi efektívny?

40 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je ACER EXTENSA 5630EZ, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

001026375610
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.53
= 2.11

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.53 a štadartný diferenciál je 2.11.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je EXTENSA 5630EZ spoľahlivý, odolný?

40 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že ACER EXTENSA 5630EZ je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

001005249415
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 8.13
= 1.98

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 8.13 a štadartný diferenciál je 1.98.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má EXTENSA 5630EZ dobrú hodnotu za peniaze?

40 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že ACER EXTENSA 5630EZ nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

001012444420
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 8.40
= 2.05

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 8.4 a štadartný diferenciál je 2.05.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov