25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Laptopy a Notebooky
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov ACER EXTENSA 5420, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 104 názorov pre Laptopy a Notebooky ACER EXTENSA 5420, Diplotop porovnáva Laptopy a Notebooky ACER EXTENSA 5420 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš ACER EXTENSA 5420 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Laptopy a Notebooky - ACER referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Laptopy a Notebooky - ACER
Zoznam značiek a výrobcov
ACER
APPLE
ASUS
DELL
FUJITSU
HERCULES
HP
LENOVO
MEDION
MSI
PACKARD BELL
PHILIPS
SAMSUNG
SONY
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Routre
USB kľúče
Hard disky
Monitory
Skenery
Grafické karty
Matičné dosky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor ACER EXTENSA 5420

Väčšinou sa používateľom ACER EXTENSA 5420 zdá veľmi praktický.Zdá sa im, že nevytŕča ani jeho spoľahlivosťou ani robustnosťou., Avšak ich názory sú rozdielne. Ak si chcete byť istý, že ACER EXTENSA 5420 je riešením na vaše problémy, nechajte si poradiť a pomôcť ostatnými Diplofix používateľmi.

Jeho užívatelia si myslia, že je primerane efektívny., Ale nie sú jednotné. Zdá sa im, že je to veľmi lacné Odpovede na všetky vaše otázky o ACER EXTENSA 5420 nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné odporúčania, rozmery, doplnky, atď.)
Sponzorované odkazy
Dvere spotrebièa nenechávajte otvorené dlhie, ako je to nevyhnutné, a vyhnite sa ich zbytoènému otváraniu. Potraviny vkladajte do spotrebièa len v uzavretých nádobách. Teplé potraviny vkladajte do spotrebièa a po ich vychladnutí na izbovú teplotu. Udrujte kondenzátor na zadnej èasti spotrebièa èistý. Pravidelné èistenie Vnútro chladnièky odporúèame èisti kadé 3-4 týdne. Na èistenie nepouívajte domáce èistiace prostriedky ani mydlo. Po odpojení od siete spotrebiè umyte vlanou vodou a utrite ho. Magnetické gumené tesnenie na dverách umyte èistou vodou. Po umytí zapojte spotrebiè do siete. Raz alebo dvakrát roène treba odstráni pinu a prach nazbieranú na zadnej èasti chladnièky a kondenzátora a vybra a vyèisti nádobu na odparovanie, ktorá sa nachádza na vrchu kompresora. Spotrebiè a ivotné prostredie Spotrebiè neobsahuje plyny, ktoré by mohli pokodzova ozónovú vrstvu, ani v chladiacom okruhu ani v izolaèných materiáloch. Spotrebiè by sa nemal likvidova spolu s beným mestským odpadom. Dbajte na to, aby ste nepokodili chladiacu jednotku, obzvlá vzadu pri výmenníku tepla. Informácie o prísluných skládkach vhodných na likvidáciu spotrebièa získate na miestnych úradoch. Materiály pouité v tomto výrobku, ktoré sú oznaèené symbolom sú recyklovate¾né. Keï je chladnièka mimo prevádzky Ak zamý¾ate spotrebiè dlhiu dobu nepouíva, riaïte sa nasledovnými pokynmi: Odpojte spotrebiè od siete. Z chladnièky vyberte potraviny. Chladnièku odmrazte a vyèistite pod¾a uvedených pokynov. Dvere nechajte otvorené, aby bolo zabezpeèené vetranie. 31 SK Odstránenie poruchy Výmena iarovky Ak vnútorné osvetlenie nefunguje, môete vymeni iarovku pod¾a nasledujúcich pokynov: Spotrebiè odpojte od elektrickej siete. Odskrutkujte skrutku, ktorá pridriava kryt osvetlenia, potom kryt snímte v smere ípky a iarovku vymeòte. (Typ iarovky: Mignon 322, 230 V, 15 W, objímka E 14...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je EXTENSA 5420 ľahký na používanie?

104 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je ACER EXTENSA 5420 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

013367102071037
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.61
= 2.39

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.61 a štadartný diferenciál je 2.39.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je EXTENSA 5420 veľmi efektívny?

104 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je ACER EXTENSA 5420, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

1014712920131225
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.29
= 2.27

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.29 a štadartný diferenciál je 2.27.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je EXTENSA 5420 spoľahlivý, odolný?

104 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že ACER EXTENSA 5420 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

01058141410111229
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.29
= 2.34

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.29 a štadartný diferenciál je 2.34.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má EXTENSA 5420 dobrú hodnotu za peniaze?

104 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že ACER EXTENSA 5420 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

211294101215939
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.69
= 2.50

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.69 a štadartný diferenciál je 2.5.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov