25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Laptopy a Notebooky
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov ACER ASPIRE 8930G, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 1010 názorov pre Laptopy a Notebooky ACER ASPIRE 8930G, Diplotop porovnáva Laptopy a Notebooky ACER ASPIRE 8930G s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš ACER ASPIRE 8930G naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Laptopy a Notebooky - ACER referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Laptopy a Notebooky - ACER
Zoznam značiek a výrobcov
ACER
APPLE
ASUS
DELL
FUJITSU
HERCULES
HP
LENOVO
MEDION
MSI
PACKARD BELL
PHILIPS
SAMSUNG
SONY
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Laptopy a Notebooky
Tlačiarne
Routre
USB kľúče
Hard disky
Monitory
Skenery
Grafické karty
Matičné dosky
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor ACER ASPIRE 8930G

Jeho používatelia dávajú produktu ACER ASPIRE 8930G veľmi dobré skóre za jeho užívateľskú príjemnosť.Zdá sa im veľmi spoľahlivý., Ale nie sú jednotné. Môžete si prezrieť ACER ASPIRE 8930G fórum aby ste videli s akými problémamy sa stretli použivatelia a navrhované riešenia.

Podľa jeho používateľov je veľmi efektívny., Väčšinou sa zhodujú v tomto bode. Väčšinou sa im zdá, že je to veľmi dobrá hodnota za peniaze Môžete si stiahnuť ACER ASPIRE 8930G použivateľskú príručku aby ste sa uistili, že jeho vlastnosti sú v súlade s vašimi potrebami.
Sponzorované odkazy
Rovnako sa dozviete informácie, ktoré sú dôleité z h¾adiska ochrany ivotného prostredia. Na zabezpeèenie správneho chladenia vo vnútri spotrebièa je nevyhnutné prúdenie vzduchu. Z toho dôvodu nezakrývajte plochu drôtených polièiek papierom, podnosmi, atï. Do chladnièky nevkladajte horúce potraviny. Potraviny nechajte prirodzene vychladnú na izbovú teplotu. Dodriavaním tejto zásady sa vyhnete nadmernej tvorbe námrazy. Potraviny môu vzájomne prebera pachy. Preto treba potraviny skladova v uzavretých nádobách, alebo ich pred vloením do chladnièky zabali do celofánu, alobalu, pergamenového papiera alebo do pri¾navej fólie. Tak si potraviny zachovajú svoj obsah vlhkosti, napr. zelenina nevyschne ani po uplynutí nieko¾kých dní. Ako pouíva priestor pre èerstvé potraviny Ako uetri energiu Dbajte na to, aby spotrebiè nebol umiestnený v dosahu slneèného iarenia ani v blízkosti iného zdroja tepla. Skontrolujte, èi je zabezpeèené dostatoèné vetranie kondenzátora a kompresora. Vetracie otvory neprikrývajte. Potraviny zaba¾te do dobre tesniacich nádob alebo pri¾navej fólie, aby ste predili nadbytoènej tvorbe námrazy. Dvere spotrebièa nenechávajte otvorené dlhie, ako je to nevyhnutné, a vyhnite sa ich zbytoènému otváraniu. Ak vyrába ¾adové kocky Ak chcete vyrába ¾adové kocky, naplòte priloenú nádobu na výrobu ¾adu vodou a vlote ju do priestoru pre mrazené potraviny. Navlhèením spodnej èasti nádoby a nastavením gombíka termostatu na maximum môete skráti èas potrebný na prípravu ¾adových kociek. Po skonèení prípravy nezabudnite nastavi gombík termostatu do vhodnej pozície. Hotové kocky môete vybra z nádoby pod teèúcou vodou, ohnutím alebo stlaèením nádoby. 51 SK Pri zatváraní dverí v priestore pre mrazené potraviny dbajte na to, aby ste západku posunuli v smere ípky tak, aby správne zapadla so uzáveru. Potraviny vkladajte do spotrebièa len v uzavretých nádobách. Teplé potraviny vkladajte do spotrebièa a po ich vychladnutí na izbovú teplotu...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je ASPIRE 8930G ľahký na používanie?

1010 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je ACER ASPIRE 8930G veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

167816479377162178135271
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.59
= 2.26

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.59 a štadartný diferenciál je 2.26.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je ASPIRE 8930G veľmi efektívny?

1010 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je ACER ASPIRE 8930G, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

184520378476134203157272
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.72
= 2.22

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.72 a štadartný diferenciál je 2.22.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je ASPIRE 8930G spoľahlivý, odolný?

1010 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že ACER ASPIRE 8930G je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

23718216110282135170135256
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.36
= 2.46

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.36 a štadartný diferenciál je 2.46.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má ASPIRE 8930G dobrú hodnotu za peniaze?

1010 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že ACER ASPIRE 8930G nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

45111111428499147171121268
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.34
= 2.60

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.34 a štadartný diferenciál je 2.6.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov